Vi holder Odense Letbane grøn

Siden midten af juni 2021 har Egekærslunds grønne vandvogne været et fast indslag i bybilledet langs Odense Letbane. HedeDanmark har nemlig plantet 1400 træer langs banestrækningen, og Egekærslund har fået til opgave at hjælpe med vandingen. 

Hvert træ er omgivet af to vandingsposer, som hver kan rumme 75 liter. Vandet afgives langsomt til træets rødder, så de ikke tørrer ud eller rådner inden vandvognen kommer forbi igen.  

 ”Vi kører på en fast rute, hvor vi er ansvarlig for vanding af ca. 850 træer. Det kan godt være lidt af en udfordring når der er mange biler på vejen, men vi gør hvad vi kan for at undgå at genere trafikken. Folk er heldigvis forstående”, siger medarbejderne Niels og Rasmus fra Egekærslund.

pic