Skov og natur

Stubfræsning og grenknusning


Med det rigtige maskineri forvandler vi på kort tid et tilgroet krat, en udtjent frugtplantage eller en gammel juletræskultur til et lysåbent naturområde. Så er der klar til såning af græs, korn eller nyplantning.

Rydning af vildtvoksende arealer

Rydning efter juletræer og bærkultur

Knusning af gran og afklip på jorden

Fræsning af stubbe /opfræsning af grusveje

Slåning og pleje af lavbundsarealer


Lavbundsarealer er ofte en udfordring at få slået og plejet. Det er vanskeligt at skaffe dyr til afgræsning og arealerne er for våde til almindelige landbrugsmaskiner. Vi tilbyder slåning og opsamling af grøntmassen med specieldesignet maskine på larvefødder.

Maskiner på larvefødder   

Opsamling og bortkørsel af grøntmasse

Nedbringelse af N-mængde

Øget naturværdi

Slåning af tagrør – fra tilgroning til lysåbent græsningsareal

Klipning af hegn, vejrabatter m.m.


Trafiksikkerhed, fremkommelighed eller kampen mod invasive arter? Vores dygtige folk har den nødvendige erfaring, uddannelse og sikkerhedsgodkendelser til at løse opgaverne. 

Er det klipning af lange snorlige hække du har brug for, så kig her.

Læs om hækkeklipning

Langarmsklipper - ideel til rabatklipning

Klipning med grensav eller knuserhoved

Slagle-, rotor- eller cylinderklipper

Klipning af læ- og markhegn m.m.