pic

Skov & Natur

Er skovens lysåbne arealer forsvundet i krat, eller er engen ved at gro til i tagrør?  Eller er det tiden, hvor den gamle kirsebærplantage skal erstattes af et græsningsareal til dyrene?
Vi hjælper kommuner, virksomheder og private med at pleje, genskabe eller nyetablere naturarealer, til gavn for planter, dyr og mennesker. 

På Egekærslund A/S er vi en naturlig del af livet på landet, og vi lever af at passe godt på jorden og forvalte vores skov- og naturområder bæredygtigt. Derfor er FN’s Verdensmål nr. 13 ”Klimaindsats”, et af dem som vi har valgt at fokusere særlig på. Hvis du vil læse mere om hvordan vi arbejder aktivt med FN’s Verdensmål, så klik her.

pic

Vinduespudsning

Stubfræsning og grenknusning

Med det rigtige maskineri forvandler vi et tilgroet krat til et lysåbent naturområde.

Vinduespudsning

Slåning af lavbundsarealer/pleje af SFL-områder

Slåning med specieldesignet maskine på larvefødder.

Vinduespudsning

Klipning af hegn, vejrabatter m.m

Vi sikrer udsyn, adgang og nedslåning af invasive arter.

Vidste du at...

du via appen ”§ 3-Natur Beskyttet Natur” kan få et hurtigt overblik over naturværdierne på din bedrift? Du kan både finde artslister og se hvordan dine arealer scorer på et HNV-kort (High Nature Value). Du finder mere information på faktaark fra Seges

Hent