Maskiner til jord – og alt der gror! Ring i dag
6615 0233

Skov og natur

Hvis skoven er blevet for vild, kan vi rydde vildtvoksende arealer, knuse eller fræse stubbe.

Er der behov for at omdanne et tilgroet areal til nytteområde for græsning til dyr? Vi har maskiner til at slå med slagle, rotor og cylinderklipper, brak og langarmsklippere. Vi kan slå vådbundsområder med larvebånds-maskiner, og opsamle grøntmasse som køres væk, så N-mængden på arealet reduceres.

Vi kan grenknuse afklip på jord. Hegnsklipning med grensav eller knuserhoved på langarm samt knusning af krat m/rabatklipperhoved.

Hække klippes med knuserhoved eller fingerklipper monteret på minitraktor.

AHWI 2 meter grenknuser

  • Rydning af vildtvoksende arealer.
  • Knusning af gran/afklip på jorden.
  • Fræsning af stub ned til jordoverfladen.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag

 

  • Kan knuse alt fra vinmarker til krat og store juletræsarealer.

AHWI RF 800 2,25 meter stubfræser

  • Rydning efter juletræer og bærkultur. Også velegnet til kirsebær.
  • Anlæg af transportveje i selvsåede arealer.
  • Der kan plantet direkte efter maskinen.
  • Dybde 0-40 cm.
  • Opfræse grusveje/retablering af slaghuller.

Grenknusning

  • Kan knuse alt fra vinmarker til krat og store juletræsarealer.

Slåning af vådområder/Pleje af SFL-områder

Vi kan nu tilbyde slåning af våde områder med maskiner på larvebånd.

Mulighed for opsamling af grøntmasse og bortkørsel, hvis der ønskes at reducere N-mængden på arealet.

Artikel fra Fyens Stiftstidende: Pistemaskine baner vejen for Kanalforbindelse

Bliv kontaktet

og få et uforpligtende tilbud

Bliv kontaktet