Pløjning og såning

Pløjning


Vores medarbejdere sigter altid efter perfektion, og det kan ses i alt fra plovfurerne og til sporene i den tilsåede mark.  

Succesfuld etablering af et godt såbed starter altid med en professionel pløjning. 

Vendeplove, 5 og 8 furet

Engplov 24” 

Perfektion i lange baner

Bearbejdning, pakning og såning


Det perfekte såtidspunkt er altid kortvarigt. Derfor skal vores folk og maskiner kunne placere såsæden præcist på kortest mulig tid. Med vores Pronto såmaskine fra Horsch kan vi lave jordbearbejdning, pakning, såning og presning i én arbejdsgang.

Såning med rotorharve 

Direkte såning med frø- og gødningsudstyr

Præcision og effektivitet

Smukt arbejde af Søren og såmaskinen fra Horsch