Parker og Koncertpladser

Det er ikke kun på boldbaner, at græstæppet udsættes for et stort slid. Mange parker og anlæg anvendes i dag til koncerter, dyrskuer eller festivaler, og det stiller store krav til såvel pleje og vedligehold af græsset, som til en effektiv affaldsoprydning. 

Vi har mange års erfaring med at hjælpe kommuner, foreninger og private virksomheder med at holde græsset i parker og på koncertpladser i topform til diverse arrangementer.

Analyser målretter plejeindsatsen


Pleje og drift af græsset i parker og på koncertpladser kan langt hen ad vejen sidestilles med pleje af græstæppet på en boldbane. For at kunne lave den korrekte plejeplan, er det nødvendigt at lave en analyse af græsset og jordbunden. Det sikrer en effektiv plejeindsats. 

Læs mere

Græsanalyser og jordbundsprøver 

Målrettet og effekt plejeplan

Tilpasset lokale forhold

Hvilke plejeindsatser?


Vi tilbyder en række forskellige plejeindsatser, som sikrer græsset det rette næringsstofniveau, og afhjælper udfordringer i vækstlagets jordstruktur og sammensætning. Mange af plejeindsatserne er identisk med hvad vi tilbyder omkring boldbaner og idrætsanlæg. 

Læs mere på:

Klargøring af boldbaner

Behandling efter spillesæsonen

Stærkt græstæppe med høj plænekvalitet

Jævn og tør overflade

Reduktion af mos og ukrudt

Automatisk opsamling af græs, blade og affald