Maskiner til jord – og alt der gror! Ring i dag
6615 0233

Park og Sport

Vi har specialiseret os i pleje og optimering af fodbold- og kunststofbaner.

For at sikre gode boldbaner kan vi give græsset optimale vilkår ved at vertikalskære, strigle, topdress, gøde, slice, topskære, tromle mv. Jorden under banerne kan gøres bedre at løbe på ved at dybdelufte med vertidrain eller vertiquake. Vi kan efterså med enkelt og dobbelt rækket skiveskærsmaskiner, som giver en tættere plæne!

Vedligehold og reparation af drænsystemer. Samt opretning og reparation af skader på græsbaner.

Vi klarer også meget gerne andre opgaver, som græsslåning og klipning af hæk - både hos private, firmaer, kirkegårde og det offentlige.

Alm. Pleje og vedligehold som vinterberedskab på kunstgræsbaner.

Vertikalskæring/Dalbo sport

Vertikalskæring for at lufte græs og fjerne mos og gammel filt. Har 2 maskiner både med/uden højtip.
Disse maskiner har sug og kan opsamle affald, græs blade mv.
Dalbo sport er en ny udviklet maskine med 3 arbejdsgange i en overkørsel.
Den både strigler, slicer og tromler. Perfekt til forårsklargøring.

 

Topdressing/overslæbning

Topdress af baner for at opnå jævne baner – og give en tør spilleflade.

 

Eftersåning

Skiveskærs eftersåmaskine til boldbaner og parker. Nu med dobbelt rækket skiveskær som giver en tættere plæne.

 

Vertidrain/vertiquake

Vertidrain også kaldet dybdeluftning tilbydes for at løsne jorden så græsset får bedre groforhold.
Vi tilbyder ligeledes vertiquake hvor jorden løsnes og vibreres samtidig.

 

Klipning af hæk og hegn

Hækklipning med minitraktore monteret med hækknuser, så er der mindre hækaffald og samle op, samt Maconell fingerklipper på minitraktor. Klipper både ved private, firmaer, kirkegårde og det offentlige. Hegnsklipning med grenhøvl op til 8 m.

 

Græsslåning

Vi tilbyder græsklipning af både små og store arealer.

 

Bliv kontaktet

og få et uforpligtende tilbud

Bliv kontaktet