Kunstgræsbaner

Kunstgræsbaner kræver ikke så megen pleje og vedligehold som en naturgræsbane, men det er en fejl at tro, at kunstgræs ikke skal plejes. Nogle plejeindsatser kan begrænses til én gang om året, hvorimod andre indsatser bør ske ugentligt, hvis kunstgræsbanens spilletekniske egenskaber skal bevares, og banen skal kunne anvendes i vinterhalvåret.  

Vi har gennem en årrække varetaget drift og pleje af kunstgræsbaner, blandt andet for Odense Kommune.  

Vi tilbyder:

Rensning af granulat 


Gummigranulatet løsnes og renholdes med strigle og børste, hvorved kunstgræsfibrene rejser sig og kommer til at fylde mere. Det giver en god blød bane at spille på, og reducerer behovet for tilførsel af nyt granulat. Banen holdes fri for overfladeaffald.

Bevarer banens spilletekniske egenskaber

Reducerer behov for tilførsel af granulat

Forlænger banens levetid

Vintervedligeholdelse


En kunstgræsbane er anlagt med henblik på helårlig anvendelse. Med en effektiv snerydning og saltning forlænges sæsonen, og risikoen for frostskader reduceres.

Snerydning med miniplov

Saltning

Forlænger sæsonen

Reducerer risiko frostskader

pic

Kurt Lundsgaard
Groundsman og Driftsleder
21 70 96 08

Få 8 gode råd til pleje af kunstgræsbaner

Med en løbende pleje kan du sikre kunstgræsbanens spilleegenskaber og forlænge dens levetid. Landsforeningen ”Groundsman Association Denmark” har udarbejdet 8 gode råd omkring hvordan man bedst vedligeholder og anvender kunstgræsbaner.

Hent