Klargøring af boldbaner

Når foråret og spillesæsonen nærmer sig, er det tid til en klargøring af banerne. Jo bedre form græsset og vækstlaget er i, jo bedre kan det modstod sliddet fra en hel sæsons spilleglæde. 

Her finder du et udsnit at indsatser, der er velegnet til klargøringen af banerne i foråret.

Vertikalskæring og opsamling 


Med vertikalskæring fjerner vi effektivt mos, ukrudt og dødt uomsat materiale i banens filtlag. Behandlingen gør det nemmere for vand, gødning og luft at trænge ned i jorden, og stimulerer derved græssets vækstbetingelser.

Vertikalskæring - lufter græs og fjerner mos

Automatisk opsamling af græs, blade og affald

Velegnet til parker og koncertpladser

Strigle, slice og tromle 


Vi benytter Dalbo Sport, som er en nyudviklet maskine med 3 funktioner i samme overkørsel. Den både strigler, slicer og tromler banen i èn arbejdsgang. Det løsner jorden, fjerner ukrudt og efterlader en fin jævn spilleflade. Perfekt til forårsklargøring.

Mindsker ukrudt

Sparer tid og brændstof

Løsner og jævner spillefladen

Velegnet til parker og koncertpladser

Gødskning


For at sikre græsset et optimalt næringsstofniveau, er det nødvendigt at tilføre banerne kunstgødning flere gange om året. For at kunne tildele de rette næringsstoffer på det rette tidspunkt, anbefaler vi, at der løbende udtages jordprøver på banerne.

Jordprøver -rette mængde på rette tid

Sikrer et stærkt græstæppe

Øger græssets konkurrenceevne

pic

Kurt Lundsgaard
Groundsman og Driftsleder
21 70 96 08

Vidste du at...

Mængden af organisk materiale i den øverste del af banens vækstlag har stor betydning for banens spilleegenskaber – især i de regnfulde sæsoner.