Maskiner til jord – og alt der gror! Ring i dag
6615 0233

Egekærslund har i 3 generationer drevet maskinstation og entreprenørvirksomhed, så vi har motorolie i blodet og maskiner i vores DNA.

Virksomheden udvikler sig hele tiden med fornyelse af maskiner og efteruddannelse af medarbejdere. Derfor har vi en omfattende maskinpark og medarbejdere, som er meget erfarne og kompetente til at løse stort set alle opgaver indenfor:

  • Landbrug
  • Skovbrug
  • Entreprenør- og anlægsarbejde
  • Park og sport

Vi har i mere end 20 år haft kvalitetsstyring, så vores kunder er sikre på kontrolleret og ensartet løsning af opgaver.

Det er vigtigt for os at kunne klare mange forskellige opgaver, og have specialmaskiner til særlige formål, så vi bliver ved at være en foretrukken samarbejdspartner. Derfor fornyer vi løbende maskinparken og efteruddanner vores medarbejdere, så vi hele tiden følger med udviklingen.

Vores mission er:
- at tilbyde serviceydelser og fleksible løsninger til pasning af jord & alt der gror!

Vores vision er:
- at være fleksibel & efterspurgt samarbejdspartner, der ved hjælp af en alsidig maskinpark, og kompetente medarbejder kan levere kvalitet til en konkurrencedygtig pris.

FNs Verdensmål

En bæredygtig forretning
Vi vil gerne bidrage til en bæredygtig udvikling af vores samfund og vores industri; det mener vi er sund fornuft.
Derfor arbejder vi aktivt med FNs 17 Verdensmål, og har valgt at fokusere på følgende:

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Hos Egekærslund A/S har vi altid mindst en elev under uddannelse, således at vi sikrer uddannelse til dygtige unge mennesker i vores fag.
Endvidere er alle ansatte aflønnet efter gældende overenskomst, inkl s/h og overarbejdsbetaling, pension og sundhedssikring.
Vi støtter løbende uddannelse og udvikling af kompetencer, så vores medarbejdere er dygtige og engagerede.

Mål 13: Klimaindsats
Vi er i en energikrævende branche og derfor arbejder vi aktivt for reduktion af brændstofforbruget gennem energirigtig kørsel.
Vi fornyer løbende vores materiel, så det lever op til de gældende lovgivningsmæssige normer for CO2 udledning.
Vi bidrager ligeledes til klimaindsatsen gennem digitalisering af forretningen, hvilket reducerer behovet for print og papir.
Det skaber også hurtigere arbejdsgange, når bl.a. dagsplaner styres gennem en app.

Mål 15: Livet på land
Vi lever på landet og af at passe godt på jorden! Vi modvirker udpining af jorden og øger biodiversitet ved vekseldrift af vores markers afgrøder. Desuden fokuserer vi på at forvalte vores skovarealer bæredygtigt.

Bliv kontaktet

og få et uforpligtende tilbud

Bliv kontaktet