Hvem er vi

Firmanavn:

Adresse:

 

Telefon:

Biltlf. ledelse:

E-mail:

 

Hjemmeside:

CVR nr.

A/S reg. nr.

Egekærslund A/S

Grønvej 100

5260 Odense S

66 15 02 33

21 70 96 08/20 29 42 33

hl@egekaerslund.dk

kl@egekaerslund.dk

www.egekaerslund.dk

14 87 65 45

19 75 20

Ejer- og ledelsesforhold

Virksomheden er et aktieselskab (A/S), der pr. 1/1-2007 har gennemført et generationsskifte. Det er nu 3. generation i familien, Helle og Kurt Lundsgaard Andersen, der ejer virksomheden. Den daglige driftsledelse foretages af Kurt Lundsgaard Andersen. Bogholderi Gitte Lundsgård og administation samt HR varetages af Helle Lundsgaard Andersen.

Virksomhedens etablering og udvikling

Egekærslund Maskinstation blev grundlagt 1/7- 1952 af Aksel Lundsgård. I 1977 overtog Arne Lundsgård maskinstationen og i 1991 blev den omlagt til aktieselskab under navnet Arne Lundsgård Egekærslund A/S.

Egekærslund A/S er vokset støt gennem årerne og har udviklet sig til at være en moderne maskinstation, der kan udfører stort set alle opgaver indenfor landbrugs-, skovbrugs-, entreprenør- og anlægsarbejde samt park og sport opgaver.

I 1998 indførte Egekærslund A/S kvalitetsstyring til glæde og gavn for både ansatte og kunder. Kvalitetsstyring sikre en bedre intern styring samt et mere ensartet stykke arbejde.

Egekærslund A/S beskæftiger i dag 10 faste medarbejdere (dog ekstra mandskab i sæsonerne) alle med relevant, alsidig og ajourført uddannelse.

I 2007 overtog Helle Lundsgaard.

Vores mission er:

- at tilbyde serviceydelser & innovative løsninger til pasning af jord og alt der gror!

Vores vission er:

- at være fleksibel & efterspurgt samarbejdspartner, der ved hjælp af en alsidig maskinpark, og kompetente medarbejder kan levere kvalitet til en konkurrencedygtig pris.Programmeret og hosted af nordicweb