Skovbrug

AHWI 2 meter grenknuser

  • Rydning af vildtvoksende arealer.
  • Knusning af gran/afklip på jorden.
  • Fræsning af stub ned til jordoverfladen.

Før

Efter

 

Merri stubfræser 2,5 meter

  • Rydning efter juletræer og bærkultur. Også velegnet til kirsebær.
  • Anlæg af transportveje i selvsåede arealer.
  • Der kan plantet direkte efter maskinen.
  • Dybde 0-40 cm.
  • Opfræse grusveje/retablering af slaghuller.

 


 

AHWI enkeltstødfræser

  • Særdeles velegnet til allé træer eller vejtræer.
  • Klarer også store stubbe og ned til 20-30 cm. under jorden

 Programmeret og hosted af nordicweb